دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید

دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
نقاط قوت و ضعف
 •  8 نوع مختلف توپخانه
 •  5 نوع سواره نظام
 • 3 نوع مختلف از پیاده نظام

معرفی کامل

نبرد گتیزبرگ از اول تا سوم ژوئیه سال ۱۸۶۳ در پنسیلوانیا رخ داد. این نبرد منجر به بیشترین تعداد تلفات جنگی شد و نقطه عطفی در جنگ داخلی آمریکا بود. بیش از سه روز، ارتش پاتوماک، ژنرال جورج میدو، ارتش کنفدراسیون ژنرال رابرت لی را شکست داد و تلاش های کنفدراسیون برای حمله به شمال با شکست مواجه شد. روز اول با کنفدراسیون ها در کنترل شهر گتیزبرگ به پایان رسید، اما آنها نتوانستند بر زمین دشمن فرود بیایند. روز دوم یک سری از اقدامات در هر دو انتهای میدان جنگ در Culp’s Hill و Little Round Top رخ داد و در نهایت روز سوم با فاجعه بار پیکت پایان یافت. داستان بازی Civil War: Gettysburg در باره این جنگ عظیم می باشد که شما را در راس فرماندهی این نبردها قرارداده و مهارت های استراتژیتان را برای مدیریت نبردها به چالش می کشد. شما باید طبق ۵ سناریوی از پیش تعیین شده و از روی نقشه های کامل موجود در بازی پیشروی کرده و سرزمین های دشمن را تصرف کنید.

ویژگی های بازی Civil War: Gettysburg اندروید :

 • بازی تاریخی دقیق
 • تمرین سه روز “نبرد” بازی.
 • سناریوی “گرگ و میش” که شامل فعالیت های کلیدی روز دوم و سوم نبرد است
 • سه سناریوی یک روزه عظیم برای هر یک از سه روز
 • واحدهای نظامی جنگی دقیق؛
 •  ۸ نوع مختلف توپخانه
 •  ۵ نوع سواره نظام
 • ۳ نوع مختلف از پیاده نظام
 •  چهار دسته از جوخه کیفیت
 • چهار دسته ژنرال
 • انواع مختلف تشکیلات.
 • تجزیه و تحلیل مبارزه مفصل
 • نمودار مرجع عمیق
 • ویژگی های پیشرفته تاکتیکی از جمله: روز و شب، زوم نقشه ، دیدن جنبش استراتژیک و حملات و مهمات

نمایش بیشتر

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

HexWar Games Ltdاستراتژیک | strategic714.44 مگابایت5.02.4.0آبان ۲۵, ۱۳۹۸داردنداردمشاهده لیست


دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید
دانلود Civil War: Gettysburg 2.4.0- بازی استراتژیک جنگ داخلی اندروید

معرفی کامل

نبرد گتیزبرگ از اول تا سوم ژوئیه سال ۱۸۶۳ در پنسیلوانیا رخ داد. این نبرد منجر به بیشترین تعداد تلفات جنگی شد و نقطه عطفی در جنگ داخلی آمریکا بود. بیش از سه روز، ارتش پاتوماک، ژنرال جورج میدو، ارتش کنفدراسیون ژنرال رابرت لی را شکست داد و تلاش های کنفدراسیون برای حمله به شمال با شکست مواجه شد. روز اول با کنفدراسیون ها در کنترل شهر گتیزبرگ به پایان رسید، اما آنها نتوانستند بر زمین دشمن فرود بیایند. روز دوم یک سری از اقدامات در هر دو انتهای میدان جنگ در Culp’s Hill و Little Round Top رخ داد و در نهایت روز سوم با فاجعه بار پیکت پایان یافت. داستان بازی Civil War: Gettysburg در باره این جنگ عظیم می باشد که شما را در راس فرماندهی این نبردها قرارداده و مهارت های استراتژیتان را برای مدیریت نبردها به چالش می کشد. شما باید طبق ۵ سناریوی از پیش تعیین شده و از روی نقشه های کامل موجود در بازی پیشروی کرده و سرزمین های دشمن را تصرف کنید.

ویژگی های بازی Civil War: Gettysburg اندروید :

 • بازی تاریخی دقیق
 • تمرین سه روز “نبرد” بازی.
 • سناریوی “گرگ و میش” که شامل فعالیت های کلیدی روز دوم و سوم نبرد است
 • سه سناریوی یک روزه عظیم برای هر یک از سه روز
 • واحدهای نظامی جنگی دقیق؛
 •  ۸ نوع مختلف توپخانه
 •  ۵ نوع سواره نظام
 • ۳ نوع مختلف از پیاده نظام
 •  چهار دسته از جوخه کیفیت
 • چهار دسته ژنرال
 • انواع مختلف تشکیلات.
 • تجزیه و تحلیل مبارزه مفصل
 • نمودار مرجع عمیق
 • ویژگی های پیشرفته تاکتیکی از جمله: روز و شب، زوم نقشه ، دیدن جنبش استراتژیک و حملات و مهمات

نمایش بیشتر