دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید

دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
نقاط قوت و ضعف
 • خط داستانی متغیر و غیرقابل پیشبینی
 • چالش های پنهان برای تجربه کردن

معرفی کامل

آیا همیشه به کارکتر های منفی علاقمند می شوید یا قهرمان معصوم و قوی؟در بازی ۷Days – Decide your story میتوانید انتخاب کنید که در کدام دسته از آدم ها قرار بگیرید. داستان از این قرار است که تعدادی ارواح مرده شکار شده اند تا رویشان آزمایش هایی صورت گیرد. هدف این آزمایش ها دوباره زنده کردن مرده هاست. خدای مرگ مخالف این آزمایش هاست. شما شخصیتی به نام کیرل دارید و باید انتخاب کنید میخواهید ارواحی که بخاطر آزمایش ها زنده شده اند را بکشید یا کمک کنید تا ارواح بیشتری به زندگی بازگردند. تصمیم با شماست. در این ۷ روز میخواهید فرشته مرگ باشید یا یک دوست قابل اتکا؟

یک ماجراجویی رمز و راز گونه و هیجان انگیز در انتظار شماست. روند بازی به شکل یک سری چت و گزینش پیش می رود. با اینکه روند داستان این بازی در ۷ روز میگذرد اما بخاطر حساسیت هر گزینش و تغییر کردن انتها داستان میتوانید هزاران بار بازییش کنید و هرگز برایتان تکراری نشود. با بازی کردن “۷ روز” شما متوجه خواهید شد در زندگی چگونه هر قدم و حرکت میتواند بر پایان و روند داستانتان تاثیر بگذارید.

بخاطر جریان چت و نوشته گونه داستان، لذتی مثل خواندن کتاب های ماجراجویی را خواهید برد. تنها با این تفاوت که  این خود شما هستید که  این کتاب را مینویسد. برای انتخاب هر گزینه باید فکر کنید و آینده نگر باشید. گاهی به احساساتتان توجه کنید و گاهی وابسته منطقتان باشید. این یک جنگ است میان تمامی تردید ها و تضاد ها. جنگی میان خیر و شر. بعد از اتمام این هفت روز شما درس هایی را یاد میگیرید و تجربه می کنید. به طوری که باز این بازی را شروع خواهید کرد تا راه و داستان جدیدی را طی کنید و نتیجه گزینه های خودتان را بیشتر درک کنید.

ویژگی های بازی Days – Decide your story اندروید :

 • گرافیک بالا و با کیفیتی به سبک رمان های تصویری
 • خط داستانی متغیر و غیرقابل پیشبینی
 • چالش های پنهان برای تجربه کردن
 • انتهای چندگانه در سبک هزارداستان
 • یک بازی ۷ روزه با داستان واقعی و احساسی

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Buff Studio Co.,Ltd.ماجراجویی | adventure1272.24 مگابایت4.12.5.3بهمن ۲۲, ۱۳۹۹نداردنداردمشاهده لیست


دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید
دانلود ۷Days – Decide your story 2.5.3 – بازی ماجرایی ۷ روز اندروید

معرفی کامل

آیا همیشه به کارکتر های منفی علاقمند می شوید یا قهرمان معصوم و قوی؟در بازی ۷Days – Decide your story میتوانید انتخاب کنید که در کدام دسته از آدم ها قرار بگیرید. داستان از این قرار است که تعدادی ارواح مرده شکار شده اند تا رویشان آزمایش هایی صورت گیرد. هدف این آزمایش ها دوباره زنده کردن مرده هاست. خدای مرگ مخالف این آزمایش هاست. شما شخصیتی به نام کیرل دارید و باید انتخاب کنید میخواهید ارواحی که بخاطر آزمایش ها زنده شده اند را بکشید یا کمک کنید تا ارواح بیشتری به زندگی بازگردند. تصمیم با شماست. در این ۷ روز میخواهید فرشته مرگ باشید یا یک دوست قابل اتکا؟

یک ماجراجویی رمز و راز گونه و هیجان انگیز در انتظار شماست. روند بازی به شکل یک سری چت و گزینش پیش می رود. با اینکه روند داستان این بازی در ۷ روز میگذرد اما بخاطر حساسیت هر گزینش و تغییر کردن انتها داستان میتوانید هزاران بار بازییش کنید و هرگز برایتان تکراری نشود. با بازی کردن “۷ روز” شما متوجه خواهید شد در زندگی چگونه هر قدم و حرکت میتواند بر پایان و روند داستانتان تاثیر بگذارید.

بخاطر جریان چت و نوشته گونه داستان، لذتی مثل خواندن کتاب های ماجراجویی را خواهید برد. تنها با این تفاوت که  این خود شما هستید که  این کتاب را مینویسد. برای انتخاب هر گزینه باید فکر کنید و آینده نگر باشید. گاهی به احساساتتان توجه کنید و گاهی وابسته منطقتان باشید. این یک جنگ است میان تمامی تردید ها و تضاد ها. جنگی میان خیر و شر. بعد از اتمام این هفت روز شما درس هایی را یاد میگیرید و تجربه می کنید. به طوری که باز این بازی را شروع خواهید کرد تا راه و داستان جدیدی را طی کنید و نتیجه گزینه های خودتان را بیشتر درک کنید.

ویژگی های بازی Days – Decide your story اندروید :

 • گرافیک بالا و با کیفیتی به سبک رمان های تصویری
 • خط داستانی متغیر و غیرقابل پیشبینی
 • چالش های پنهان برای تجربه کردن
 • انتهای چندگانه در سبک هزارداستان
 • یک بازی ۷ روزه با داستان واقعی و احساسی

امتیاز و نظرات کلی

اولین نظرتو میتونی ثبت کنی !
نقاط قوت و ضعف
 • خط داستانی متغیر و غیرقابل پیشبینی
 • چالش های پنهان برای تجربه کردن

اطلاعات کلی

Buff Studio Co.,Ltd.ماجراجویی | adventure1272.24 مگابایت4.12.5.3بهمن ۲۲, ۱۳۹۹نداردنداردمشاهده لیست