دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید

دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • گرافیک عالی و صداگذاری مهیج
  • نورپردازی عالی و جذاب

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

OneSoft Studioرقابتی | arcade379.40 مگابایت4.11.5.9دی ۱۷, ۱۳۹۹نداردنداردمشاهده لیست


دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.5.9 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید