دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندرویددانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • گرافیک عالی و صداگذاری مهیج
  • نورپردازی عالی و جذاب

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

OneSoft Studioرقابتی | arcade389.79 مگابایت4.11.415فروردین ۲۰, ۱۳۹۹نداردنداردمشاهده لیست


دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید
دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.415 – بازی تیراندازی فضایی برای اندروید