دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید

دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
نقاط قوت و ضعف
 • کشف یک جهان پر از سحر و جادو با نبردهای بی پایان
 • دفاع از برج اصلی با جادوگر، برج های کریستال

معرفی کامل

Clash of Wizards – Battle Royale از بازی های استراتژیک و آنلاین اندرویدی است که در آن باید مشغول نبردهای بی پایان با دشمنان شوید. وارد محیط های فانتزی و رنگارنگی خواهید شد که در هر گوشه و کنار آن خطری تهدیدتان می کند. برای دفاع از سرزمین خود دست به مبارزه با دشمنانی شوید که هریک سبک خود را دارند. با عبور از مکان های مختلف و کاوش در یک دنیای پراز سحر و جادو به کارتهای حماسی دست بیابید تا در نبرهای بعدی با دست پر ظاهر شوید.

با انواع گوبلین ها و اورک ها و انسان ها مبارزه کرده و در صورت پیروزی، غنائم آنها را غارت کنید. برای محافظت از برج های خود نیاز به خرج کردن اکسیر و مواد معدنی دارید پس در نبردهای بیشتری شرکت کنید تا غنائم کافی داشته باشید. شما باید از برج اصلی و برج کریستال تان بیشتر محافظت کنید و مانع آسیب دیدن به آنها شوید. ارتش خود را کنترل کرده و با مدیریت نیروهایتان علیه دشمن ایستادگی کنید. یاد بگیرید که با استراتژی های جدید سازگار شوید و دشمنان خود را شکست دهید. در Clash of Wizards: Royale Battle هر جنگی به شما پاداش می دهد، همه نوع کارت ها را جمع آوری می کند و آنها را ارتقا می دهد تا قوی تر شوند! همه آنها را جمع کنید و مجموعه خود را کامل کنید! با پیدا کردن استراتژی کامل، مبارزه برای پیروزی، کسب تجربه، کارت های جدید، کسب غنائم، افتخار و خیلی بیشتر امتیازات و رتبه های خود را افزایش دهید و نامتان را در رده بندی بهترین بازیکنان ثبت کنید.

ویژگی های بازی Clash of Wizards اندروید :

 •  گرافیک عالی و صداگذاری مهیج
 • کشف یک جهان پر از سحر و جادو با نبردهای بی پایان
 • دفاع از برج اصلی با جادوگر، برج های کریستال
 • ارتقاء کارتها و جمع آوری آنها و ایجاد مجموعه خود
 • پیدا کردن استراتژی کامل، کسب غنائم، افتخار و خیلی بیشتر
 •  سربازان بزرگ و جادوها برای جمع آوری و ارتقا!
 • دوئل چند نفره در زمان واقعی و نبرد در برابر بازیکنان و دوستان خود

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Play365اکشن | action1283.58 مگابایت4.40.17.4اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست


دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید
دانلود Clash of Wizards – Battle Royale v0.17.4 – بازی نبرد جادوگران اندروید

معرفی کامل

Clash of Wizards – Battle Royale از بازی های استراتژیک و آنلاین اندرویدی است که در آن باید مشغول نبردهای بی پایان با دشمنان شوید. وارد محیط های فانتزی و رنگارنگی خواهید شد که در هر گوشه و کنار آن خطری تهدیدتان می کند. برای دفاع از سرزمین خود دست به مبارزه با دشمنانی شوید که هریک سبک خود را دارند. با عبور از مکان های مختلف و کاوش در یک دنیای پراز سحر و جادو به کارتهای حماسی دست بیابید تا در نبرهای بعدی با دست پر ظاهر شوید.

با انواع گوبلین ها و اورک ها و انسان ها مبارزه کرده و در صورت پیروزی، غنائم آنها را غارت کنید. برای محافظت از برج های خود نیاز به خرج کردن اکسیر و مواد معدنی دارید پس در نبردهای بیشتری شرکت کنید تا غنائم کافی داشته باشید. شما باید از برج اصلی و برج کریستال تان بیشتر محافظت کنید و مانع آسیب دیدن به آنها شوید. ارتش خود را کنترل کرده و با مدیریت نیروهایتان علیه دشمن ایستادگی کنید. یاد بگیرید که با استراتژی های جدید سازگار شوید و دشمنان خود را شکست دهید. در Clash of Wizards: Royale Battle هر جنگی به شما پاداش می دهد، همه نوع کارت ها را جمع آوری می کند و آنها را ارتقا می دهد تا قوی تر شوند! همه آنها را جمع کنید و مجموعه خود را کامل کنید! با پیدا کردن استراتژی کامل، مبارزه برای پیروزی، کسب تجربه، کارت های جدید، کسب غنائم، افتخار و خیلی بیشتر امتیازات و رتبه های خود را افزایش دهید و نامتان را در رده بندی بهترین بازیکنان ثبت کنید.

ویژگی های بازی Clash of Wizards اندروید :

 •  گرافیک عالی و صداگذاری مهیج
 • کشف یک جهان پر از سحر و جادو با نبردهای بی پایان
 • دفاع از برج اصلی با جادوگر، برج های کریستال
 • ارتقاء کارتها و جمع آوری آنها و ایجاد مجموعه خود
 • پیدا کردن استراتژی کامل، کسب غنائم، افتخار و خیلی بیشتر
 •  سربازان بزرگ و جادوها برای جمع آوری و ارتقا!
 • دوئل چند نفره در زمان واقعی و نبرد در برابر بازیکنان و دوستان خود

امتیاز و نظرات کلی

اولین نظرتو میتونی ثبت کنی !
نقاط قوت و ضعف
 • کشف یک جهان پر از سحر و جادو با نبردهای بی پایان
 • دفاع از برج اصلی با جادوگر، برج های کریستال

اطلاعات کلی

Play365اکشن | action1283.58 مگابایت4.40.17.4اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست