دانلود Autopsy 1.0 – برنامه کالبد شکافی بدن مخصوص اندروید


دانلود Autopsy 1.0 – برنامه کالبد شکافی بدن مخصوص اندروید
دانلود Autopsy 1.0 – برنامه کالبد شکافی بدن مخصوص اندروید
دانلود Autopsy 1.0 – برنامه کالبد شکافی بدن مخصوص اندروید
دانلود Autopsy 1.0 – برنامه کالبد شکافی بدن مخصوص اندروید

معرفی کامل

Autopsy نام یک برنامه کم حجم و کاربردی برای علاقمندان آناتومی و کالبد بدن انسان است. این برنامه برای افرادی است که می خواهند در مجموعه کالبد شکافی فعال بوده و ببینند که چگونه این کار انجام می شود. این یک تجربه برای کسانی است که می خواهند با اجزای داخلی بدن انسان آشنا شوند. زیرا اکثر قسمت های بدن با جزییات داخلی آنها به نمایش در می آید و تنها چیزی که نشان داده نمی شود، صورت و سایر شناسه های بیمار (خال کوبی و غیره) است.

محتوای برنامه شامل ۳۰ مورد کلیپ و فیلم ها سازماندهی شده است. مباحث و موضوعات آن در حال رشد بوده و محتوا. آزمونها بحث و گفتگوهای کاملی در آن پخش می شود. کلیه فیلم ها و عکس ها با رضایت کتبی خانواده ها تهیه شده است. محرمانه بودن بیمار و خانواده برای هر و همه مواد الکترونیکی ویدئوگرافی ، عکاسی و / یا سایر موارد الکترونیکی ارائه شده در برنامه محافظت می شود. تمام مطالب مربوط به کار در مرکز کالبد شکافی شیکاگو است. زیرنویس های انگلیسی و زیرنویس های پرتغالی ، اسپانیایی و عربی در دست اقدام است. سایر زبان ها اضافه می شوند.

نمایش بیشتر

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Autopsy Center of Chicagoسلامتی و پزشکی | health-medical1218.75 مگابایت4.41.0آبان ۴, ۱۳۹۸نداردنداردمشاهده لیستدانلود Autopsy 1.0 – برنامه کالبد شکافی بدن مخصوص اندروید
دانلود Autopsy 1.0 – برنامه کالبد شکافی بدن مخصوص اندروید
دانلود Autopsy 1.0 – برنامه کالبد شکافی بدن مخصوص اندروید
دانلود Autopsy 1.0 – برنامه کالبد شکافی بدن مخصوص اندروید

معرفی کامل

Autopsy نام یک برنامه کم حجم و کاربردی برای علاقمندان آناتومی و کالبد بدن انسان است. این برنامه برای افرادی است که می خواهند در مجموعه کالبد شکافی فعال بوده و ببینند که چگونه این کار انجام می شود. این یک تجربه برای کسانی است که می خواهند با اجزای داخلی بدن انسان آشنا شوند. زیرا اکثر قسمت های بدن با جزییات داخلی آنها به نمایش در می آید و تنها چیزی که نشان داده نمی شود، صورت و سایر شناسه های بیمار (خال کوبی و غیره) است.

محتوای برنامه شامل ۳۰ مورد کلیپ و فیلم ها سازماندهی شده است. مباحث و موضوعات آن در حال رشد بوده و محتوا. آزمونها بحث و گفتگوهای کاملی در آن پخش می شود. کلیه فیلم ها و عکس ها با رضایت کتبی خانواده ها تهیه شده است. محرمانه بودن بیمار و خانواده برای هر و همه مواد الکترونیکی ویدئوگرافی ، عکاسی و / یا سایر موارد الکترونیکی ارائه شده در برنامه محافظت می شود. تمام مطالب مربوط به کار در مرکز کالبد شکافی شیکاگو است. زیرنویس های انگلیسی و زیرنویس های پرتغالی ، اسپانیایی و عربی در دست اقدام است. سایر زبان ها اضافه می شوند.

نمایش بیشتر