دانلود Signal Private Messenger 4.74.2 – مسنجر امن سیگنال اندروید

دانلود Signal Private Messenger 4.74.2 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.74.2 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.74.2 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.74.2 – مسنجر امن سیگنال اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • هیچکدام از پیام ها و فایل های شما در سرور ذخیره نمی شوند!
  • امکان براقراری تماس صوتی

شاید خوشت اومد

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Open Whisper Systemsارتباطی | communication34 Bytes2.34.74.2مهر ۳۰, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست


دانلود Signal Private Messenger 4.74.2 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.74.2 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.74.2 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.74.2 – مسنجر امن سیگنال اندروید

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Open Whisper Systemsارتباطی | communication34 Bytes2.34.74.2مهر ۳۰, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست