دانلود Signal Private Messenger 4.49.15 – مسنجر امن سیگنال اندرویدنقاط قوت و ضعف
  • هیچکدام از پیام ها و فایل های شما در سرور ذخیره نمی شوند!
  • امکان براقراری تماس صوتی

شاید خوشت اومد

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Open Whisper Systemsارتباطی | communication34 Bytes2.34.49.15آبان ۱۴, ۱۳۹۸داردنداردمشاهده لیست


امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Open Whisper Systemsارتباطی | communication34 Bytes2.34.49.15آبان ۱۴, ۱۳۹۸داردنداردمشاهده لیست