دانلود Signal Private Messenger 4.65.1 – مسنجر امن سیگنال اندروید


دانلود Signal Private Messenger 4.65.1 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.65.1 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.65.1 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.65.1 – مسنجر امن سیگنال اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • هیچکدام از پیام ها و فایل های شما در سرور ذخیره نمی شوند!
  • امکان براقراری تماس صوتی

شاید خوشت اومد

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Open Whisper Systemsارتباطی | communication34 Bytes2.34.65.1تیر ۸, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیستدانلود Signal Private Messenger 4.65.1 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.65.1 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.65.1 – مسنجر امن سیگنال اندروید
دانلود Signal Private Messenger 4.65.1 – مسنجر امن سیگنال اندروید

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Open Whisper Systemsارتباطی | communication34 Bytes2.34.65.1تیر ۸, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست