دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید

دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • دارای گرافیک فوق تصور ۳ بعدی و صحنه های اکشن سینمایی
  • بهترین بازی در سبک رزمی ، داستانی

شاید خوشت اومد

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Warner Bros. International Enterprises اکشن | action184 Bytes4.02.6.0اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست


دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید
دانلود MORTAL KOMBAT X 2.6.0 – بازی اکشن مورتال کامبت اندروید

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Warner Bros. International Enterprises اکشن | action184 Bytes4.02.6.0اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست