دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید

دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • قابلیت پشتیبانی از android wear (سیستم عامل اندروید برای ساعت های هوشمند)

شاید خوشت اومد

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Kakao Corporationارتباطی | communication34 Bytes2.19.0.0شهریور ۵, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست


دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید
دانلود KakaoTalk 9.0.0 – چت و تماس رایگان کاکائو اندروید

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Kakao Corporationارتباطی | communication34 Bytes2.19.0.0شهریور ۵, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست