دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید

دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید
دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید
دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید
دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید
دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید
نقاط قوت و ضعف
 • ارتقا و تجهیز سلاح های متعدد!
 • استفاده از مهارت ها و توانایی های مختلف برای هر سلاح

معرفی کامل

Craft Warriors نام یکی از تولیدات استودیوی بازیسازی Translimit Inc می باشد که با استفاده از تصاویر منحصربفرد ۳D نسل جدید از نبردهای استراتژی آنلاین را به تصویر بکشید.  در اینجا باید شخصیت اصلی خود را بسازید و سپس با ایجاد ویژگی های لازم برای آن به نبرد با حریفان بپردازید. حتی میتوانید آن را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید! دست به تلاش زده وبرای مبارزه با بازیکنان در سراسر جهان آماده شوید و برای بازگرداندن و ارتقاء امکانات به شهرت خود بیفزایید. وظیفه شما بازگرداندن شهر باستانی Skyland به شکوه سابق آن است. حزب خود را تشکیل دهید و با ارتقا و تجهیز سلاح های متعدد و استفاده از مهارت ها و توانایی های مختلف برای هر سلاح به نبرد با خائنین بپردازید. در صورت نیاز یک قبیله ایجاد کنید و با پیوستن به متحدان خود یا ایجاد یک قبیله و مبارزه در میان اقلیت های دیگر با هم همکاری کنید!

ویژگی های بازی Craft Warriors اندروید :

 • نسل جدید بازی استراتژی آنلاین!
 • شخصیت های اصلی خود را ساخته، حزب خود را تشکیل دهید
 • مبارزه با بازیکنان در سراسر جهان!
 • بازگرداندن و ارتقاء امکانات برای ساختن شهر
 • بازگرداندن شهر باستانی Skyland به شکوه سابق آن
 • ارتقا و تجهیز سلاح های متعدد!
 • استفاده از مهارت ها و توانایی های مختلف برای هر سلاح
 • حمله به شهر های حریف و کسب منابع برای ساخت شهر
 • شخصیت اصلی خود را خلق کنید، آن را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!
 • خائنانه مخالفان خود را با خلاقیت خود تحریک کنید!

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Translimit, Incشبیه سازی | simulation378.25 مگابایت4.43.4.4اسفند ۱۷, ۱۳۹۸نداردنداردمشاهده لیست


دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید
دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید
دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید
دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید
دانلود Craft Warriors 3.4.4 – بازی شبیه سازی مهارت جنگجویان اندروید

معرفی کامل

Craft Warriors نام یکی از تولیدات استودیوی بازیسازی Translimit Inc می باشد که با استفاده از تصاویر منحصربفرد ۳D نسل جدید از نبردهای استراتژی آنلاین را به تصویر بکشید.  در اینجا باید شخصیت اصلی خود را بسازید و سپس با ایجاد ویژگی های لازم برای آن به نبرد با حریفان بپردازید. حتی میتوانید آن را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید! دست به تلاش زده وبرای مبارزه با بازیکنان در سراسر جهان آماده شوید و برای بازگرداندن و ارتقاء امکانات به شهرت خود بیفزایید. وظیفه شما بازگرداندن شهر باستانی Skyland به شکوه سابق آن است. حزب خود را تشکیل دهید و با ارتقا و تجهیز سلاح های متعدد و استفاده از مهارت ها و توانایی های مختلف برای هر سلاح به نبرد با خائنین بپردازید. در صورت نیاز یک قبیله ایجاد کنید و با پیوستن به متحدان خود یا ایجاد یک قبیله و مبارزه در میان اقلیت های دیگر با هم همکاری کنید!

ویژگی های بازی Craft Warriors اندروید :

 • نسل جدید بازی استراتژی آنلاین!
 • شخصیت های اصلی خود را ساخته، حزب خود را تشکیل دهید
 • مبارزه با بازیکنان در سراسر جهان!
 • بازگرداندن و ارتقاء امکانات برای ساختن شهر
 • بازگرداندن شهر باستانی Skyland به شکوه سابق آن
 • ارتقا و تجهیز سلاح های متعدد!
 • استفاده از مهارت ها و توانایی های مختلف برای هر سلاح
 • حمله به شهر های حریف و کسب منابع برای ساخت شهر
 • شخصیت اصلی خود را خلق کنید، آن را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!
 • خائنانه مخالفان خود را با خلاقیت خود تحریک کنید!