دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید

دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
نقاط قوت و ضعف
 • تکمیل ماموریت های مختلف که در مناطق شهر انجام می شود
 • غارت زامبی ها و دست یابی به آیتم های موردنیاز در طول نبرد

معرفی کامل

داستان بازی جذاب Zombie Blast Crew از این قرار است که ۱۱ ماه از شروع عفونت زامبی ها گذشته است. همه از شهرها گریختند، وحشت گسترده ای در خیابان ها وجود دارد و زامبی ها تمام شهرها، ساختمان ها و حتی بلوک ما را به دست گرفتند. اکنون در بیرون می خوابیم در حالی که آنها در خیابان های ما پرسه می زنند. در این شرایط منتظر ارتش بودیم و ارتش نیامد ، بنابراین اسلحه ها را برداشتیم. ما منتظر یک قهرمان بودیم ، و یک قهرمان نیامد ، بنابراین ما پرچم خود را برداشتیم. اکنون ما منتظر هستیم تا رهبری پیدا شود. بنابراین ما خودمان یک قهرمان و رهبر انتخاب کردیم. آن رهبر تو هستی! اکنون رسما اعلام می کنیم که از امروز به بعد شهر ما یک منطقه ی بدون زامبی است. ما تیم حرفه ای برای انفجار زامبی ها هستیم و برای نابودی آنها در تلاشیم.

در بازی اکشن Zombie Blast Crew به عنوان یک مبارز، شخصیت دلخواهتان را ایجاد کنید و علاوه بر طراحی شکل و ظاهر شخصیت خود، آن را به مهارتهای مختلف مجهز سازید. سپس به عنوان یک پیشاهنگ وارد عرصه نبرد شده و به استقبال انواع زامبی بروید. زامبی های خاص به اشکال مختلفی به وجود می آیند: برخی عجله می کنند ، برخی شما را از راه دور شلیک می کنند ، برخی خسارت وارد می کنند. اما در هر صورت یک چیز مسلم است ، همه آنها یک تهدید هستند. این وظیفه شماست که بدانید چه موقع درگیر شوید ، چه موقع دزدکی حرکت کنید ، چه موقع فرار نکنید و وضعیت هشدار آنها را بالا نبرید و چه موقع عجله کنید. گزینه ها باز است و تاکتیک های شما کاملاً آزمایش خواهد شد. آنها ممکن است گنگ باشند ، اما زامبی ها همیشه به عنوان یک گروه خطرناک هستند. مسئولیت یک رهبر اتخاذ استراتژی صحیح برای به حداقل رساندن خسارات و به حداکثر رساندن غارت است. پس حساب شده حرکت کرده و شهر را از وجود زامبی ها پاکسازی کنید.

ویژگی های بازی Zombie Blast Crew اندروید :

 • مبارزه با زامبی های مختلف با حرکات و ترفندهای جدید
 • تکمیل ماموریت های مختلف که در مناطق شهر انجام می شود
 • غارت زامبی ها و دست یابی به آیتم های موردنیاز در طول نبرد
 • برنامه ریزی و به دست آوردن تجهیزات مناسب برای شکست دشمن

نمایش بیشتر

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Vivid Games S.A.اکشن | action780.55 مگابایت6.02.4.0تیر ۹, ۱۳۹۹نداردنداردمشاهده لیست


دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
دانلود Zombie Blast Crew v2.4.0 – بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید

معرفی کامل

داستان بازی جذاب Zombie Blast Crew از این قرار است که ۱۱ ماه از شروع عفونت زامبی ها گذشته است. همه از شهرها گریختند، وحشت گسترده ای در خیابان ها وجود دارد و زامبی ها تمام شهرها، ساختمان ها و حتی بلوک ما را به دست گرفتند. اکنون در بیرون می خوابیم در حالی که آنها در خیابان های ما پرسه می زنند. در این شرایط منتظر ارتش بودیم و ارتش نیامد ، بنابراین اسلحه ها را برداشتیم. ما منتظر یک قهرمان بودیم ، و یک قهرمان نیامد ، بنابراین ما پرچم خود را برداشتیم. اکنون ما منتظر هستیم تا رهبری پیدا شود. بنابراین ما خودمان یک قهرمان و رهبر انتخاب کردیم. آن رهبر تو هستی! اکنون رسما اعلام می کنیم که از امروز به بعد شهر ما یک منطقه ی بدون زامبی است. ما تیم حرفه ای برای انفجار زامبی ها هستیم و برای نابودی آنها در تلاشیم.

در بازی اکشن Zombie Blast Crew به عنوان یک مبارز، شخصیت دلخواهتان را ایجاد کنید و علاوه بر طراحی شکل و ظاهر شخصیت خود، آن را به مهارتهای مختلف مجهز سازید. سپس به عنوان یک پیشاهنگ وارد عرصه نبرد شده و به استقبال انواع زامبی بروید. زامبی های خاص به اشکال مختلفی به وجود می آیند: برخی عجله می کنند ، برخی شما را از راه دور شلیک می کنند ، برخی خسارت وارد می کنند. اما در هر صورت یک چیز مسلم است ، همه آنها یک تهدید هستند. این وظیفه شماست که بدانید چه موقع درگیر شوید ، چه موقع دزدکی حرکت کنید ، چه موقع فرار نکنید و وضعیت هشدار آنها را بالا نبرید و چه موقع عجله کنید. گزینه ها باز است و تاکتیک های شما کاملاً آزمایش خواهد شد. آنها ممکن است گنگ باشند ، اما زامبی ها همیشه به عنوان یک گروه خطرناک هستند. مسئولیت یک رهبر اتخاذ استراتژی صحیح برای به حداقل رساندن خسارات و به حداکثر رساندن غارت است. پس حساب شده حرکت کرده و شهر را از وجود زامبی ها پاکسازی کنید.

ویژگی های بازی Zombie Blast Crew اندروید :

 • مبارزه با زامبی های مختلف با حرکات و ترفندهای جدید
 • تکمیل ماموریت های مختلف که در مناطق شهر انجام می شود
 • غارت زامبی ها و دست یابی به آیتم های موردنیاز در طول نبرد
 • برنامه ریزی و به دست آوردن تجهیزات مناسب برای شکست دشمن

نمایش بیشتر

امتیاز و نظرات کلی

اولین نظرتو میتونی ثبت کنی !
نقاط قوت و ضعف
 • تکمیل ماموریت های مختلف که در مناطق شهر انجام می شود
 • غارت زامبی ها و دست یابی به آیتم های موردنیاز در طول نبرد

اطلاعات کلی

Vivid Games S.A.اکشن | action780.55 مگابایت6.02.4.0تیر ۹, ۱۳۹۹نداردنداردمشاهده لیست