دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید


دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید
دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید
دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید
دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید
دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • گرافیک اچ دی و صداگذاری فوق العاده
  • گیم پلی اعتیادآور

شاید خوشت اومد

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Ubisoft Entertainmentاکشن | action124 Bytes4.32.9.0خرداد ۷, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست


دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید
دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید
دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید
دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید
دانلود Assassin’s Creed: Rebellion 2.9.0 – بازی اساسین کرید: شورش اندروید

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Ubisoft Entertainmentاکشن | action124 Bytes4.32.9.0خرداد ۷, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست