دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید


دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید
دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید
دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید
دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید
دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • گیم پلی اعتیاد آور 
  • گرافیک مورد پسند 
  • تربیت این موجود دوست داشتنی 

معرفی کامل

 Egg Baby بازی زیبا و جذاب نگه داری از تخم مرغ و یک نمونه ی موفق در سبک پرورش حیوانات مجازی مشابه بازی پو و … است. نقش اصلی شما نگه داری از این تخم مرغ و بزرگ کردن اوست تا جایی که به یک موجود دوست داشتنی تبدیل شود. از قبیل کارهایی که باید برای مراقبت از او انجام دهید، غذا دادن به او، خواباندن به موقع و ….است.  توجه کنید که این موجود کوچک به رفتار های شما بسیار حساس است.از این رو به خوبی با او رفتار کنید زیرا چگونگی شکل گیری شخصیتش، در گرو نحوه ارتباطش با شماست..

ویژگی های بازی Egg Baby  اندروید : 

– امکان غذا دادن ، حمام بردن و خواباندن او 

– قابلیت غذا دادن به موجود دوست داشتنی 

نمایش بیشتر

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Nix Hydraرقابتی | arcade38.65 MB2.21.26.03مهر ۱۰, ۱۳۹۷نداردنداردمشاهده لیست


دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید
دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید
دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید
دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید
دانلود Egg Baby 1.26.03 – بازی اعتیادآور نگهداری از تخم مرغ اندروید

معرفی کامل

 Egg Baby بازی زیبا و جذاب نگه داری از تخم مرغ و یک نمونه ی موفق در سبک پرورش حیوانات مجازی مشابه بازی پو و … است. نقش اصلی شما نگه داری از این تخم مرغ و بزرگ کردن اوست تا جایی که به یک موجود دوست داشتنی تبدیل شود. از قبیل کارهایی که باید برای مراقبت از او انجام دهید، غذا دادن به او، خواباندن به موقع و ….است.  توجه کنید که این موجود کوچک به رفتار های شما بسیار حساس است.از این رو به خوبی با او رفتار کنید زیرا چگونگی شکل گیری شخصیتش، در گرو نحوه ارتباطش با شماست..

ویژگی های بازی Egg Baby  اندروید : 

– امکان غذا دادن ، حمام بردن و خواباندن او 

– قابلیت غذا دادن به موجود دوست داشتنی 

نمایش بیشتر