دانلود JusTalk free video call 7.1.6 – برنامه مکالمه رایگان اندروید


دانلود JusTalk free video call 7.1.6 – برنامه مکالمه رایگان اندروید
دانلود JusTalk free video call 7.1.6 – برنامه مکالمه رایگان اندروید
دانلود JusTalk free video call 7.1.6 – برنامه مکالمه رایگان اندروید
دانلود JusTalk free video call 7.1.6 – برنامه مکالمه رایگان اندروید
دانلود JusTalk free video call 7.1.6 – برنامه مکالمه رایگان اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • برقراری ارتباط تصویری با اتصال به اینترنت LTE ، Wi-Fi، 4G، 3G
  • تماس صوتی و تصویری با کیفیت و مصرف کم اینترنت

شاید خوشت اومد

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

JusTalk ارتباطی | communicationندارد34.91 MB2.37.1.6دی ۲۹, ۱۳۹۶داردنداردمشاهده لیست

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

JusTalk ارتباطی | communicationندارد34.91 MB2.37.1.6دی ۲۹, ۱۳۹۶داردنداردمشاهده لیست