دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید

دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • شلیک به توپ در سراسر جهان و ضربه های دقیق به دروازه
  • کسب سکه های طلا و کلیدها برای باز کردن پوسته های جدید

معرفی کامل

Cool Goal نام یک بازی فوتبالی برای همه دوستداران این ورزش مهیج است! در این جا باید سعی کنید بهترین گل های خود را به ثمر برسانید و به همه نشان دهید که بهتری گلزن هستید. یک دروازه فوتبال و یک سری مانع در مقابلتان وجود دارد و شما باید با تنظیم دقیق مسیر توپ موفق به گل زدن شوید. گاهی یک تعداد بازیکن و گاه مانع های فوتبالی در فاصله های مختلف مقابل دروازه چیده شده اند و باید با هدف گیری دقیق، توپ را پرتاب کنید. توپ را با عبور دادن از میان بازیکنان بی شمار هدایت کرده و آنرا مانند یک ستاره فوق العاده منحنی کنید و یک هدف عالی را بزنید!

برای بازی باید زاویه پرتاب توپ فوتبال خود را مشخص کنید و اطمینان حاصل کنید که به هیچ گونه مانعی برخورد نمیکند و به بازیکنان مخالف برخورد نمیکند. شاید گمان کنید که اینکار ساده است؟ دوباره فکر کنید! بازیکنان دشمن قصد دارند انواع ترفندهای دیوانه وار را برای شکست شما بکار گیرند.پس به واکنش های سریع ، مهارت های منطقی ، و دانش جدی فوتبال نیاز دارید تا در ضربات پنالتی موفق بیرون بیاید. با پیشرفت در هر سطح ، سکه های طلا و کلیدهایی را که برای باز کردن پوسته های جدید و قهرمانان فوتبال نیاز دارید، جمع می کنید.

ویژگی های بازی Cool Goal اندروید :

  • باز کردن جعبه های پاداش برای یافتن چیزهای بیشتر
  • شلیک به توپ در سراسر جهان و ضربه های دقیق به دروازه
  • کسب سکه های طلا و کلیدها برای باز کردن پوسته های جدید
  • سبک های مختلفی از ضربات پنالتی ، بازی های توپ و ضربه آزاد

نمایش بیشتر

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Gismartورزشی | sports763.41 مگابایت4.21.8.14مهر ۱۹, ۱۳۹۹نداردنداردمشاهده لیست


دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید
دانلود ۱٫۸٫۱۴ Cool Goal – بازی فوتبالی هدفگیری دقیق اندروید

معرفی کامل

Cool Goal نام یک بازی فوتبالی برای همه دوستداران این ورزش مهیج است! در این جا باید سعی کنید بهترین گل های خود را به ثمر برسانید و به همه نشان دهید که بهتری گلزن هستید. یک دروازه فوتبال و یک سری مانع در مقابلتان وجود دارد و شما باید با تنظیم دقیق مسیر توپ موفق به گل زدن شوید. گاهی یک تعداد بازیکن و گاه مانع های فوتبالی در فاصله های مختلف مقابل دروازه چیده شده اند و باید با هدف گیری دقیق، توپ را پرتاب کنید. توپ را با عبور دادن از میان بازیکنان بی شمار هدایت کرده و آنرا مانند یک ستاره فوق العاده منحنی کنید و یک هدف عالی را بزنید!

برای بازی باید زاویه پرتاب توپ فوتبال خود را مشخص کنید و اطمینان حاصل کنید که به هیچ گونه مانعی برخورد نمیکند و به بازیکنان مخالف برخورد نمیکند. شاید گمان کنید که اینکار ساده است؟ دوباره فکر کنید! بازیکنان دشمن قصد دارند انواع ترفندهای دیوانه وار را برای شکست شما بکار گیرند.پس به واکنش های سریع ، مهارت های منطقی ، و دانش جدی فوتبال نیاز دارید تا در ضربات پنالتی موفق بیرون بیاید. با پیشرفت در هر سطح ، سکه های طلا و کلیدهایی را که برای باز کردن پوسته های جدید و قهرمانان فوتبال نیاز دارید، جمع می کنید.

ویژگی های بازی Cool Goal اندروید :

  • باز کردن جعبه های پاداش برای یافتن چیزهای بیشتر
  • شلیک به توپ در سراسر جهان و ضربه های دقیق به دروازه
  • کسب سکه های طلا و کلیدها برای باز کردن پوسته های جدید
  • سبک های مختلفی از ضربات پنالتی ، بازی های توپ و ضربه آزاد

نمایش بیشتر