دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید


دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • گرافیک 3D زنده و انیمیشن واقعی بازیکنان
  • گیم پلی بصری خیره کننده

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Gamegou Limitedورزشی | sports34 بایت4.0.30.9.1مهر ۲۳, ۱۳۹۸نداردنداردمشاهده لیست


دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید
دانلود Soccer Shootout 0.9.1 – بازی فوتبالی سه بعدی اندروید