دانلود Age of Cavemen 2.1.3 – بازی استراتژیکی عصر غارنشینان اندرویددانلود Age of Cavemen 2.1.3 – بازی استراتژیکی عصر غارنشینان اندروید
دانلود Age of Cavemen 2.1.3 – بازی استراتژیکی عصر غارنشینان اندروید
دانلود Age of Cavemen 2.1.3 – بازی استراتژیکی عصر غارنشینان اندروید
دانلود Age of Cavemen 2.1.3 – بازی استراتژیکی عصر غارنشینان اندروید
دانلود Age of Cavemen 2.1.3 – بازی استراتژیکی عصر غارنشینان اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • کاوش در جهان ماقبل تاریخ و تسخیر جهان
  • گرافیک اچ دی با صداگذاری مهیج

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Fuero Games Sp. z o.o.استراتژیک | strategic124 بایت4.12.1.3شهریور ۳۰, ۱۳۹۸داردنداردمشاهده لیست