دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید


دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • گرافیک مانند کنسول 3D
  • جلوه های ویژه و گیم پلی روان

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Artifex Mundiنقش آفرینی | role-playing1274.18 MB4.42.2.4آبان ۱, ۱۳۹۸داردنداردمشاهده لیستدانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید
دانلود Bladebound 2.2.4 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید