دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید

دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • دارای 4 شخصیت متفاوت برای انتخاب
  • شامل حالات مختلف برای بازی
  • کنترل کارکتر بازی برای جلوگیری از برخورد با کامیون ها
  • وجود پاداش های روزانه

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Play365اکشن | action368.82 مگابایت2.31.17.02مرداد ۲, ۱۳۹۹نداردنداردمشاهده لیست


دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید
دانلود Bus Rush 1.17.02 – بازی دویدن در ایستگاه اتوبوس اندروید