دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید

تغییرات جدید (نسخه 1.8.20 )
 • رویداد جایزه آغازین برای پادشاهی های جدید؛

دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
نقاط قوت و ضعف
 • اشتراک گذاری پیروزی ها و افتخارات خود با سایر دوستان

معرفی کامل

Revenge of Sultans از جمله بازی های استراتژیک آنلاین میباشد که شما را برای نبردهای واقعی فرا می خواند. اکنون وقت آن رسیده تا در جهانی گسترده به استقبال سایر بازیکنان جهانی رفته و حکومت خود را بنا کنید. سرزمینتان را که در امتداد سواحل دریای مدیترانه قرار دارد گسترش داده و امپراتوری مستحکمی ایجاد نمایید. شما به عنوان پادشاه قرار است با چالش‌های بسیار و نبرد های حماسی مختلف رو به رو شوید. برای دفاع از تاج و تخت خود لازم است دست به نبرد با سایر پادشاهان و زده و نقشه‌های استراتژیکی خود را به کار ببندید. با جمع آوری منابع و آموزش نیروهای نظامی قادر به دفاع از پادشاهیتان خواهید بود. همچنین میتوانید غنائم و اموال سایر سرزمین‌ها را به غارت برده و با کمک آنها برج و باروی تان را ارتقا دهید. مردم شما را به عنوان یک پادشاه قبول دارند پس با کشف منابع و محافظت از سرزمینتان در برابر غارت های دیگران باعث افزایش رضایت آنها شوید!

ویژگی های بازی Revenge of Sultans اندروید :

 • کاوش در سرزمین ساحلی که در امتداد دریای مدیترانه قرار گرفته
 • رو به‌رو شدن با خطرات مختلف و تجربه یک ماجراجویی باورنکردنی و طولانی
 • محافظت از سرزمین و قلمرو خود و شناخته شدن به عنوان یک پادشاه
 • اشتراک گذاری پیروزی ها و افتخارات خود با سایر دوستان
 • شرکت در نبرد های آنلاین واقعی و کسب غنائم
 • آموزش نیروهای نظامی و تشکیل ارتش برای دفاع پادشاهی خود
 • استفاده از تمام مهارت‌ها و دانش استراتژیکی خود در نبرد ها

نمایش بیشتر

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

ONEMTاستراتژیک | strategic795.57 مگابایت4.0.31.8.20بهمن ۲۴, ۱۳۹۸داردنداردمشاهده لیست


دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید
دانلود Revenge of Sultans 1.8.20 – بازی استراتژیکی آنلاین اندروید

معرفی کامل

Revenge of Sultans از جمله بازی های استراتژیک آنلاین میباشد که شما را برای نبردهای واقعی فرا می خواند. اکنون وقت آن رسیده تا در جهانی گسترده به استقبال سایر بازیکنان جهانی رفته و حکومت خود را بنا کنید. سرزمینتان را که در امتداد سواحل دریای مدیترانه قرار دارد گسترش داده و امپراتوری مستحکمی ایجاد نمایید. شما به عنوان پادشاه قرار است با چالش‌های بسیار و نبرد های حماسی مختلف رو به رو شوید. برای دفاع از تاج و تخت خود لازم است دست به نبرد با سایر پادشاهان و زده و نقشه‌های استراتژیکی خود را به کار ببندید. با جمع آوری منابع و آموزش نیروهای نظامی قادر به دفاع از پادشاهیتان خواهید بود. همچنین میتوانید غنائم و اموال سایر سرزمین‌ها را به غارت برده و با کمک آنها برج و باروی تان را ارتقا دهید. مردم شما را به عنوان یک پادشاه قبول دارند پس با کشف منابع و محافظت از سرزمینتان در برابر غارت های دیگران باعث افزایش رضایت آنها شوید!

ویژگی های بازی Revenge of Sultans اندروید :

 • کاوش در سرزمین ساحلی که در امتداد دریای مدیترانه قرار گرفته
 • رو به‌رو شدن با خطرات مختلف و تجربه یک ماجراجویی باورنکردنی و طولانی
 • محافظت از سرزمین و قلمرو خود و شناخته شدن به عنوان یک پادشاه
 • اشتراک گذاری پیروزی ها و افتخارات خود با سایر دوستان
 • شرکت در نبرد های آنلاین واقعی و کسب غنائم
 • آموزش نیروهای نظامی و تشکیل ارتش برای دفاع پادشاهی خود
 • استفاده از تمام مهارت‌ها و دانش استراتژیکی خود در نبرد ها

نمایش بیشتر

امتیاز و نظرات کلی

اولین نظرتو میتونی ثبت کنی !
تغییرات جدید (نسخه 1.8.20 )
 • رویداد جایزه آغازین برای پادشاهی های جدید؛

نقاط قوت و ضعف
 • اشتراک گذاری پیروزی ها و افتخارات خود با سایر دوستان

اطلاعات کلی

ONEMTاستراتژیک | strategic795.57 مگابایت4.0.31.8.20بهمن ۲۴, ۱۳۹۸داردنداردمشاهده لیست