دسترسی ها
دسترسی ها
    سایر دسترسی ها
  • دانلود فایل ها بدون اطلاع رسانی
  • دریافت دیتا ها از اینترنت
  • دسترسی کامل به شبکه
  • مشاهده اتصلات شبکه
  • جلوگیری از رفتن به حالت خواب دستگاه