دانلود رمزبان ملی 2.2.2 برنامه ساخت رمز یکبار مصرف بانک ملی برای اندروید

دانلود رمزبان ملی 2.2.2 برنامه ساخت رمز یکبار مصرف بانک ملی برای اندروید

بانک ملی ایران هم در جهت ارتقای امنیت کاربران خود با ارائه برنامه رمزبان بانک ملی این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده است تا آن ها بتوانند از خدمات رمز یک بار مصرف ( رمز پویا ) در انجام امور بانک داری خود استفاده کنند. همچنین شما میتوانید با دانلود بام ملی از خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی استفاده کنید.

با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا (یکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده از کارت های بانکی در تراکنش های اینترنتی می گردد، خواهشمند است چنانچه هنوز از رمز ایستا استفاده می نمایید، در اسرع وقت از طریق بانک صادر کننده کارت خود، نسبت به پویاسازی رمز دوم پویا (یکبار مصرف) اقدام بفرمایید.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﭽﻮن درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. در همین راستا بانک ملی ایران ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در دستور کار قرار داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی 60 ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ را معرفی نمود.

ویژگی های برنامه رمزبان بانک ملی:

 • ایجاد رمز های یک بار مصرف به صورت آفلاین
 • امکان احراز هویت دو مرحله ای
 • کپی کردن رمز یکبار مصرف تولید شده توسط برنامه
 • در صورت اشتباه وارد کردن رمز یا الگو در 5 بار متوالی برنامه از کار می افتد
 • قفل شدن خودرکار برنامه در صورت عدم کارکرد
 • حذف رمزهای ایجاد شده
 • اطلاع رسانی از طریق پیامک در هنگام ورود به برنامه
 • امکان استفاده برای رمز اول و دوم بانکی

نکته: کاربر ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ اول/دوم ﺧﻮد، از رﻣﺰ اول/دوم ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﺳﺘﻔﺎده میﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رﻣﺰ، ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن، اﻋﺘﺒﺎرش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا، اﻓﺸﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ رﻣﺰ، ﺧﻄﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دانلود همراه بانک ملی نسخه جدید
3,526 دانلود
دیدگاه: 0
آخرین بروزرسانی: 21 فروردین 1401
گالری تصاویر
اطلاعات فایل
 • سازنده : بانک ملی ایران
 • ورژن : 2.2.2
 • نسخه اندروید : 4.1
 • نیاز به اینترنت: دارد
 • حجم فایل : 9.40 مگابایت

امتیاز دهید

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاه ها

کانال تلگرام سیلوصفحه اینستاگرام سیلو