دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید

دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید
دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید
دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید
دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید
دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید
نقاط قوت و ضعف
  • امکان برقراری ارتباط با دوستان با سرعت بسیار بالا
  • امکان ارسال عکس و کلیپ و فایل تا سقف 1000 مگابایت

شاید خوشت اومد

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Telegram LLCاجتماعی | social1220.49 MB4.10.22.8.1361اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست


دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید
دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید
دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید
دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید
دانلود Telegram X 0.22.8.1361 – تلگرام ایکس برای اندروید

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

Telegram LLCاجتماعی | social1220.49 MB4.10.22.8.1361اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست