دانلود گرامی اندروید – تلگرام فارسی با امکانات ویژه

دانلود گرامی اندروید – تلگرام فارسی با امکانات ویژه
دانلود گرامی اندروید – تلگرام فارسی با امکانات ویژه
دانلود گرامی اندروید – تلگرام فارسی با امکانات ویژه
دانلود گرامی اندروید – تلگرام فارسی با امکانات ویژه
دانلود گرامی اندروید – تلگرام فارسی با امکانات ویژه
نقاط قوت و ضعف
  • مخفی کردن و قفل‌گذاری چت‌ها
  • فوروارد پیام ها بدون درج نام مرجع
  • قابلیت تغییر تم و فونت از منوی برنامه

شاید خوشت اومد

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

دیجیتال لبارتباطی | communicationندارد22.44 MB4.02.5.0.0تیر ۱۲, ۱۳۹۸داردنداردمشاهده لیست

امتیاز و نظرات کلی

لیست کامل بازخورد ها

اطلاعات کلی

دیجیتال لبارتباطی | communicationندارد22.44 MB4.02.5.0.0تیر ۱۲, ۱۳۹۸داردنداردمشاهده لیست