• م
    محمد

    ببخشید چگونه کلمات را این طور بنویسیم در تاچ پل مثلا مـــــــحـــــمــــد اینطور بکشیم کلمات را لطفا کمکم کنید

    جمعه,۲۰ام شهریور, ۱۳۹۴ پاسخ