دانلود ۱۶۳٫۰٫۰٫۴۸٫۱۲۲ Threads from Instagram – برنامه ارتباط با دوستان نزدیک در اینستاگرام اندروید

دانلود ۱۶۳٫۰٫۰٫۴۸٫۱۲۲ Threads from Instagram – برنامه ارتباط با دوستان نزدیک در اینستاگرام اندروید
دانلود ۱۶۳٫۰٫۰٫۴۸٫۱۲۲ Threads from Instagram – برنامه ارتباط با دوستان نزدیک در اینستاگرام اندروید
دانلود ۱۶۳٫۰٫۰٫۴۸٫۱۲۲ Threads from Instagram – برنامه ارتباط با دوستان نزدیک در اینستاگرام اندروید
دانلود ۱۶۳٫۰٫۰٫۴۸٫۱۲۲ Threads from Instagram – برنامه ارتباط با دوستان نزدیک در اینستاگرام اندروید
نقاط قوت و ضعف
 • اشتراک گذاری فیلم و عکس و ویدئوهای خود

معرفی کامل

Threads from Instagram نام یکی از برنامه های جانبی اینستاگرام است که به شما کمک میکند تا دوستان و افراد نزدیک به خود را بیابید. در واقع این یک برنامه جدید برای اطلاع از دوستان نزدیک است که شما می‌توانید به سرعت عکس‌ها، ویدیوها، وضعیت‌ها و استوری‌های خود را با فهرست دوستان نزدیک خود روی اینستاگرام به اشتراک بگذارید. Threads با کسانی کار می‌کند که در فهرست دوستان نزدیک شما قرار دارند، پس کسانی که می‌توانند روی این برنامه به شما دسترسی پیدا کنند را کنترل می‌کنید. می‌توانید هر لحظه که خواستید فهرست خود را روی اینستاگرام یا Threads ویرایش کنید.

پستهای موردعلاقه خود را  با آنها فوراً به اشتراک بگذارید، با سرعت عکس‌ها و ویدیوها را به اشتراک بگذارید. از میانبر دوربین استفاده کنید و فقط با دو ضربه آن‌ها را برای برای دوستان نزدیک خود ارسال کنید. آنچه انجام می‌دهید را با وضعیت یا استوری های چند ثانیه ای به اشتراک بگذارید. می‌توانید از بین وضعیت‌های پیش‌فرض مختلف مثل: در حال مطالعه، وضعیت مخصوص خودتان را بسازید. یا وضعیت خودکار را فعال کنید که بخش‌های کوچکی از روز شما را با دوستانتان به اشتراک می‌گذارد. می‌توانید انتخاب کنید از وضعیت استفاده شود و فقط دوستان نزدیکتان وضعیت شما را ببینند. در این صورت پیام دوستان نزدیکتان در قسمت پیامها نمایش داده می‌شود.

ویژگی های برنامه Threads from Instagram اندروید :

 • امکان اشتراک گذاری وضعیت خود با دوستان
 • یافتن دوستان نزدیک خود از بین فالورهای اینستاگرام
 • اشتراک گذاری فیلم و عکس و ویدئوهای خود
 • رابط کاربری ساده و وارد شدن با رمز و اکانت اینستاگرام
 • تعیین افرادی که مایلید در لیست دوستان قرار گیرند

نمایش بیشتر

شاید خوشت اومد

اطلاعات کلی

Instagramاجتماعی | social7ندارد5.0163.0.0.48.122مهر ۲۹, ۱۳۹۹داردنداردمشاهده لیست


دانلود ۱۶۳٫۰٫۰٫۴۸٫۱۲۲ Threads from Instagram – برنامه ارتباط با دوستان نزدیک در اینستاگرام اندروید
دانلود ۱۶۳٫۰٫۰٫۴۸٫۱۲۲ Threads from Instagram – برنامه ارتباط با دوستان نزدیک در اینستاگرام اندروید
دانلود ۱۶۳٫۰٫۰٫۴۸٫۱۲۲ Threads from Instagram – برنامه ارتباط با دوستان نزدیک در اینستاگرام اندروید
دانلود ۱۶۳٫۰٫۰٫۴۸٫۱۲۲ Threads from Instagram – برنامه ارتباط با دوستان نزدیک در اینستاگرام اندروید

معرفی کامل

Threads from Instagram نام یکی از برنامه های جانبی اینستاگرام است که به شما کمک میکند تا دوستان و افراد نزدیک به خود را بیابید. در واقع این یک برنامه جدید برای اطلاع از دوستان نزدیک است که شما می‌توانید به سرعت عکس‌ها، ویدیوها، وضعیت‌ها و استوری‌های خود را با فهرست دوستان نزدیک خود روی اینستاگرام به اشتراک بگذارید. Threads با کسانی کار می‌کند که در فهرست دوستان نزدیک شما قرار دارند، پس کسانی که می‌توانند روی این برنامه به شما دسترسی پیدا کنند را کنترل می‌کنید. می‌توانید هر لحظه که خواستید فهرست خود را روی اینستاگرام یا Threads ویرایش کنید.

پستهای موردعلاقه خود را  با آنها فوراً به اشتراک بگذارید، با سرعت عکس‌ها و ویدیوها را به اشتراک بگذارید. از میانبر دوربین استفاده کنید و فقط با دو ضربه آن‌ها را برای برای دوستان نزدیک خود ارسال کنید. آنچه انجام می‌دهید را با وضعیت یا استوری های چند ثانیه ای به اشتراک بگذارید. می‌توانید از بین وضعیت‌های پیش‌فرض مختلف مثل: در حال مطالعه، وضعیت مخصوص خودتان را بسازید. یا وضعیت خودکار را فعال کنید که بخش‌های کوچکی از روز شما را با دوستانتان به اشتراک می‌گذارد. می‌توانید انتخاب کنید از وضعیت استفاده شود و فقط دوستان نزدیکتان وضعیت شما را ببینند. در این صورت پیام دوستان نزدیکتان در قسمت پیامها نمایش داده می‌شود.

ویژگی های برنامه Threads from Instagram اندروید :

 • امکان اشتراک گذاری وضعیت خود با دوستان
 • یافتن دوستان نزدیک خود از بین فالورهای اینستاگرام
 • اشتراک گذاری فیلم و عکس و ویدئوهای خود
 • رابط کاربری ساده و وارد شدن با رمز و اکانت اینستاگرام
 • تعیین افرادی که مایلید در لیست دوستان قرار گیرند

نمایش بیشتر