تماس
المان های گرافیکی سیلو

بنا به درخواست صاحبان اپلیکیشن ها و سایت ها و همچنین کاربران گرامی در این صفحه از سیلو المان های گرافیکی سایت قرار داده می شود.برای دانلود هر کدام از سایزها می توانید به راحتی روی آن سایز کلیک کنید تا تصویر با همان سایز در صفحه جدید برای شما باز شود. ✌تقاضا می شود برای حفظ استانداردهای سایت این المان ها را بدون ایجاد تغییر در آن ها استفاده نمایید.   [wdsh_step num="1" title=" لوگوی سیلو "] لوگوی سیلو با توجه به رنگ بک گراندی که قرار است در آن استفاده شود در دو مد negative (با رنگ سفید) و positive (با رنگ سبز) طراحی شده است که به صورت زیر می باشند.  

A- لوگو Positive android30t logo

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 250x250 | 100x100 | 50x50

 
 

B- لوگو Negative

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 250x250 | 100x100 | 50x50

 
 

C- لوگوتایپ Positive

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 1200×200 | 600×100 | 300×50

 
 

D- لوگوتایپ Negative

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 1200×200 | 600×100 | 300×50

    [/wdsh_step]   [wdsh_step num="2" title="دکمه های دانلود"]

A- دکمه دانلود فارسی

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :   Full Q | 600x200 | 300x100 | 150x50

 
 

B- دکمه دانلود انگلیسی

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :   Full Q | 600x200 | 300x100 | 150x50

[/wdsh_step]

المان های گرافیکی سیلو

بنا به درخواست صاحبان اپلیکیشن ها و سایت ها و همچنین کاربران گرامی در این صفحه از سیلو المان های گرافیکی سایت قرار داده می شود.برای دانلود هر کدام از سایزها می توانید به راحتی روی آن سایز کلیک کنید تا تصویر با همان سایز در صفحه جدید برای شما باز شود. ✌تقاضا می شود برای حفظ استانداردهای سایت این المان ها را بدون ایجاد تغییر در آن ها استفاده نمایید.   [wdsh_step num="1" title=" لوگوی سیلو "] لوگوی سیلو با توجه به رنگ بک گراندی که قرار است در آن استفاده شود در دو مد negative (با رنگ سفید) و positive (با رنگ سبز) طراحی شده است که به صورت زیر می باشند.  

A- لوگو Positive android30t logo

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 250x250 | 100x100 | 50x50

 
 

B- لوگو Negative

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 250x250 | 100x100 | 50x50

 
 

C- لوگوتایپ Positive

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 1200×200 | 600×100 | 300×50

 
 

D- لوگوتایپ Negative

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 1200×200 | 600×100 | 300×50

    [/wdsh_step]   [wdsh_step num="2" title="دکمه های دانلود"]

A- دکمه دانلود فارسی

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :   Full Q | 600x200 | 300x100 | 150x50

 
 

B- دکمه دانلود انگلیسی

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :   Full Q | 600x200 | 300x100 | 150x50

[/wdsh_step]