دسترسی ها
دسترسی ها
  عکس ها / رسانه ها / فایل ها
 • خواندن محتوای حافظه دستگاه
 • تغییر یا حذف محتوای حافظه دستگاه
  ذخیره سازی
 • خواندن محتوای حافظه دستگاه
 • تغییر یا حذف محتوای حافظه دستگاه
  تماس ها
 • خواندن اطلاعات تماس ها و هویت افراد
  دسترسی به اتصال وای فای
 • نمایش اتصالات وای فای
  اطلاعات دستگاه و تماس ها
 • خواندن اطلاعات و وضعیت دستگاه
  سایر دسترسی ها
 • دانلود فایل ها بدون اطلاع رسانی
 • دریافت دیتا ها از اینترنت
 • دسترسی کامل به شبکه
 • مشاهده اتصلات شبکه
 • دسترسی به ویبره لرزشی
 • بستن سایر برنامه ها
 • داشتن اولویت اجرا
 • نصب میانبر
 • حذف میانبر
 • دسترسی به تنظیمات بلوتوث
 • تغییر اتصال شبکه
 • قطع و وصل وای فای
 • تغییر تنظیمات سیستم
 • اتصال به سرویس های قابل دسترس
 • خواندن تنظیمات صفحه اصلی و کلید های میانبر
 • بروزرسانی آمار استفاده اجزای مختلف برنامه
 • نوشتن تنظیمات صفحه اصلی و کلید های میانبر