دسترسی ها
دسترسی ها
  هویت
 • دسترسی به حساب های کاربری
  مخاطبین
 • دسترسی به حساب های کاربری
 • خواندن لیست مخاطبین
  عکس ها / رسانه ها / فایل ها
 • خواندن محتوای حافظه دستگاه
 • تغییر یا حذف محتوای حافظه دستگاه
  ذخیره سازی
 • خواندن محتوای حافظه دستگاه
 • تغییر یا حذف محتوای حافظه دستگاه
  تماس ها
 • خواندن اطلاعات تماس ها و هویت افراد
 • شماره گیری و تماس مستقیم
  تاریخچه دستگاه و اپلیکیشن ها
 • خواندن بوکمارک ها و تاریخچه مرورگرها
  سایر دسترسی ها
 • دانلود فایل ها بدون اطلاع رسانی
 • دسترسی کامل به شبکه
 • مشاهده اتصلات شبکه
 • دسترسی به ویبره لرزشی
 • بستن سایر برنامه ها
 • جلوگیری از رفتن به حالت خواب دستگاه
 • استفاده از حساب های کاربری
 • چک کردن مجوز گوگل پلی
 • بزرگ و کوچک کردن نوار وضعیت
 • تنظیم اندازه تصویر زمینه