دسترسی ها
دسترسی ها
    پرداخت درون برنامه ای
  • قابلیت پرداخت درون برنامه ای
    سایر دسترسی ها
  • دانلود فایل ها بدون اطلاع رسانی
  • دسترسی کامل به شبکه
  • مشاهده اتصلات شبکه
  • اجرا در زمان شروع به کار دستگاه
  • چک کردن مجوز گوگل پلی