دسترسی ها
دسترسی ها
  عکس ها / رسانه ها / فایل ها
 • خواندن محتوای حافظه دستگاه
  ذخیره سازی
 • خواندن محتوای حافظه دستگاه
  دسترسی به اتصال وای فای
 • نمایش اتصالات وای فای
  سایر دسترسی ها
 • دریافت دیتا ها از اینترنت
 • دسترسی کامل به شبکه
 • مشاهده اتصلات شبکه