دسترسی ها
دسترسی ها
    سایر دسترسی ها
  • دانلود فایل ها بدون اطلاع رسانی
  • دریافت دیتا ها از اینترنت
  • دسترسی کامل به شبکه
  • مشاهده اتصلات شبکه
  • دسترسی به ویبره لرزشی
  • اجرا در زمان شروع به کار دستگاه
  • جفت شدن با دستگاه ها از طریق بلوتوث